Ημερομηνία Αξιολόγησης : 20/05/2023

Όνομα Συνεργάτη
Έργο Aξιολόγησης
Αξιολογητής
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1 - Χρόνος Απόκρισης Email

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

2 - Χρόνος Απόκρισης Τηλεφώνου

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 - Διορθώνει τα Λάθη

(0: Δεν υφίσταται, 1: Κακό επίπεδο, 2: Μέτριο επίπεδο, 3: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 4: Επαγγελματικό επίπεδο)

4 - Συμπεριφορά

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

5 - Χειρισμός σε Προβλήματα

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

6 - Κάλυψη Αναγκών

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

7 - Παράδοση Απευθείας Στον Πελάτη

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

8 - Χρόνος Παράδοσης

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

ΘΕΜΑΤΑ HEALTH & SAFETY

ΘΕΜΑΤΑ HEALTH & SAFETY

9 - Διαδικασίες ISO 9001 , 45001 ,14001

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

10 - Λίστα Προβλεπόμενων Εγγράφων Ενημέρωσης

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

11 - Τήρηση Διαδικασιών Πολιτικών GW

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

12 - Έγγραφα Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

13 - Εκπαίδευση Προσωπικού

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

ΥΛΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

14 - Επάρκεια

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

15 - Ποιότητα

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

16 - MSDS

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

EKTAKTA

EKTAKTA

17 - Χρόνος Ανταπόκρισης

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

18 - Δυνατότητα Καλύψης

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΠΟΘΗΚΗ

19 - Δυνατότητα Αποθήκευσης Δικού Μας Stock

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

ΤΙΜΕΣ

ΤΙΜΕΣ

20 - Τιμές Υλικών

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

21 - Κόστος Προσφορών

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

22 - Γενική Ποιότητα Προσωπικού

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

23 - Εμφάνιση Προσωπικού

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

24 - Συμπεριφορά

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Θα Ήθελα να τον Χρησιμοποιήσω και σε Άλλα Έργα

( 1: Κακό επίπεδο, 2: Xρήζει βελτιωσης, 3: Μέτριο επίπεδο, 4: Ικανοποιητικό Eπίπεδο, 5: Επαγγελματικό επίπεδο)