1. 
Τμήμα

2. 
Είμαι πάνω από 2 χρόνια στην εταιρεία:

3. 
Οι σχέσεις με την ομάδα μου είναι καλές.

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
4. 
Η σχέση μου με τον / την προϊστάμενό / η μου είναι καλή

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
5. 
Ο / Η άμεσα προϊστάμενός / η μου με καταλαβαίνει

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
6. 
Έχω συχνές συναντήσεις με τον / την προϊστάμενό / η μου σχετικά με την πρόοδο και την απόδοσή μου

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
7. 
Υπάρχει το σωστό επίπεδο γνώσεων στην ομάδα μου

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
8. 
Αμείβομαι σωστά για το ρόλο μου

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
9. 
Δεν σκέφτομαι να αποχωρήσω από τη Globe Williams

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
10. 
Θεωρώ ότι πρέπει να επιβραβευθεί ο / η παρακάτω συνάδελφος για την απόδοση και τη γενικότερη συνεισφορά του / της στη Globe Williams (συν σχόλια)

11. 
Από ποιο τμήμα θα θέλατε μεγαλύτερη υποστήριξη; (check all that apply - συν σχόλια σε περίπτωση που επιλεγεί)

12. 
Η Globe Williams ενθαρρύνει την καινοτομία

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
13. 
Λαμβάνω αναγνώριση για τις προσπάθειές μου

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
14. 
Ο / Η προϊστάμενός / η μου, με ενθαρρύνει να εκφράζω τις ιδέες μου

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
15. 
Στη Globe Williams υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
16. 
Έχω γνώση για τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη Globe Williams

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
17. 
Στη Globe Williams υπάρχουν ίδιες ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύλλου, εθνικότητας, πεποιθήσεων, προτιμήσεων.

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
18. 
Ξέρω ποιος είναι ο ρόλος μου στη Globe Williams

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
19. 
Ξέρω ποιοι είναι οι στόχοι μου στη Globe Williams

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
20. 
Έχω όλα τα μέσα που χρειάζομαι για να κάνω σωστά τη δουλειά μου

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
21. 
Η σχέση εργασίας / προσωπικής ζωής είναι σωστά διανεμημένη

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
22. 
Στη Globe Williams έχουμε τις σωστές διαδικασίες για να κάνω όπως χρειάζεται τη δουλειά μου

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
23. 
Στη Globe Williams δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στην ασφάλεια

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
24. 
Η Globe Williams με βοηθάει να είμαι αποδοτικός / ή στο ρόλο μου

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
25. 
Είμαι περήφανος / η που εργάζομαι στη Globe Williams

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
26. 
H Globe Williams ενδιαφέρεται για του πελάτες της

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
27. 
Η Globe Williams ενδιαφέρεται για τους εργαζόμενους

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
28. 
Γνωρίζω και είναι ξεκάθαρες οι αξίες της Globe Williams

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
29. 
Γνωρίζω και είναι ξεκάθαρο το όραμα της Globe Williams

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
30. 
Θα συνιστούσα τη Globe Williams σαν εργοδότη σε κάποιο γνωστό μου

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
31. 
Θα συνιστούσα τη Globe Williams κάποιο πελάτη

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
32. 
Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Globe Williams είναι υψηλού επιπέδου

(1-6: Διαφωνώ Απόλυτα, 5-6: Ουδέτερος/η, 9-10: Συμφωνώ Απόλυτα)

Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα